Aliances estratègiques

Marta Colomer i Camon és professora de primària i Educadora Social.

Al 1993 posa en marxa l’entitat Xala Teràpia Social. Fins al 2000 realitza les funcions de Coordinació general i tutora d’inserció de joves entre 16 i 19 anys en situció de vulnerabilitat sociolaboral. L’Escola de Restauració Rita, era el dispositiu de formació en hoteleria a partir dels quals els/les jovesarticulaven el seu projecte professional.

Del 2000 al 2003, posa en marxa i coordina Via Laboral, el Dispositiu d’inserció laboral del Pla de majors de 18 anys de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA) del Departament d’Acció Social de la Generalitat de Catalunya.

De maig de 2003 al febrer de 2008, treballa a SURT, Associació de dones per la inserció laboral, desenvolupa diferents funcions: principalment com responsable de l’Àrea Tècnica (gestionant anualment 35 projectes i 40 professionals) i membre de l’Equip Directiu, també com a responsable de la Consultora en gènere.

En l’àmbit de formació de professionals ha coordinat i ha participat com a docent en diversos Mòduls monogràfics; en el Postgrau Metodologies d’orientació i inserció (MOI); en el cursos d’especialització Metodologies per a l’atenció de col•lectius en risc d’exclusió (MAC) i Recursos i programes d’inserció sociolaboral (INSOLAB), tots gestionats des de la UNIFF-UPC (Unitat de formació de Formadors de la Universitat Politècnica de Catalunya). Ha format als equips tècnics de més de 20 Dispositius d’Inserció públics i privats (centres col.laboradors).

A banda, ha realitzat la supervisió tècnica i l’assessorament a la implementació de metodologies d’equips de treball en diferents dispositius d’inserció laboral (Surt, Institut municipal de promoció econòmica de Mataró, Foment de Terrassa, Ateneu Alcari, Suara, Gesma, 10 entitats d’ECAS, Consell Comarcal del Maresme, OPE de l’Ajuntament de Manlleu, Fundació Tres Turons, Fundació El Llindar, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Promoció Econòmica Ajuntament de Manresa, Equip tècnic del SOC, etc.).

Actualment exerceix de Consultora Social especialista en metodologies d’orientació (competències, ocupabilitat, acció tutorial) i intermediació laboral, en perspectiva de gènere i interculturalitat, en relació als diferents grups d’incidència vulnerables en el mercat de treball. De les nombroses línies de treball realitzades, se’n fa esment de dues: La col•laboració amb la UOC (Universitat Oberta de Catalunya) en el projecte de capacitació dels i de les professionals de les Oficines de Treball del SOC (Servei d’Ocupació de Catalunya. Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya). Realitzant l’autoria d’alguns dels mòduls del curs de demandants i del postgrau d’orientació i la docència de tallers presencials. I l’encàrrec del Servei de Mercat de Treball de la Diputació de Barcelona per a realitzar una formació sobre els model i la metodologia d’orientació “l’ocupabilitat per competències” dirigida als tècnics i a les tècniques d’ocupació dels Ajuntaments.

Com a Consultora d’empresa, assessora organitzacions empresarials en la implementació de mesures pròpies de la Gestió per Competències en el marc del model organitzacional NER (Nou Estil de Relacions).

En paral•lel, ha dirigit i participat en força projectes de recerca i innovació en el camp de metodologies per a la inserció laboral, generant diferents materials editats. Dels quals se’n citen: Claus tutorials (Surt/Departament de Treball), Astrolabius (Surt/Comissió europea), Hidaec (Surt/Comissió europea), Guia metodològica per a la inserció laboral de dones (Surt/Diputació de Barcelona), Guia metodològica per treballar amb dones inactives, (Surt/Diputació de Barcelona), Intermediación Laboral con Empresas (ASJTET. Departament de d’Acció Social i ciutadania. Generalitat de Catalunya), Proposta metodològica d’inserció laboral per a joves (ECAS-Entitats catalanes d’acció social/DGIOT Departament de Treball. http://acciosocial.org/wp-content/uploads/2010/11/guia-joves-completa_baixa.pdf) o Eina per l’avaluació de la competència social d’adolescents (Àrea Benestar Social de la Diputació de Barcelona), PAMO projecte per detectar necessitats de les empreses del Baix Llobregat amb la finalitat que els dispositius d’inserció ofereixin serveis a mida, etc.

Barcelona, juny 2012.