Projectes

Arxius del blog

Pot ser que no trobis el que busques perquè el projecte o activitat encara no estigui registrat. Si vols conèixer tot el que hem fet pots consultar la MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2019 que trobaràs a la pestanya dels Serveis.

Seminaris de dinamització econòmica

Seminaris promoguts pel Consorci per la promoció dels municipis del Moianès amb l’objectiu de donar impuls al’activitat del teixit econòmic i social mitjançant la definició de les bases d’un projecte de futur del teixit empresarial de la zona, impulsar la generació d’ocupació i optimitzar la utilització de recursos, entre d’altres.

Publicat a Projectes Etiquetat amb: , , , , ,

Eina de diagnosi i millora de l’ocupabilitat

Projecte per facilitar la diagnosi de l’ocupabilitat de les persones que estan en situació d’atur, posant èmfasi en aquells col·lectius que tenen majors dificultats d’accés al mercat laboral coordinant un treball conjunt entre Serveis Socials i el Servei d’Ocupació Municipal de l’Ajuntament de Sant Cugat.

Publicat a Projectes Etiquetat amb: , ,

Programa LÀBORA de l’Ajuntament de Barcelona, Creu Roja Barcelona, FEICAT I ECAS

Contribuïm a la millora de l’ocupabilitat de les persones usuàries de Serveis Socials i la competitivitat de les empreses i organitzacions amb la definició de l’Estratègia d’Intermediació i el Manual de Prospecció liderats per la Fundació ADSIS, ÈXIT I INTERMEDIA.

Publicat a Projectes

Dinamitza’t: Millora les teves competències i forma part de les organitzacions del futur

Formació per facilitar l’accés al mercat de treball a aquelles persones que es troben en situació d’atur a través d’identificar tendències de futur, descobrir les seves competències professionals, executar un pla de millora competencial, convertint les seves idees en un projecte intraemprenedor que aporti valor a una empresa i ampliar la seva xarxa professional, promogut per l’Ajuntament de Premià de Dalt.

Publicat a Projectes

Definició de perfils professionals i suport a la selecció per competències de candidats/es

Promogut pel Consorci per a la promoció dels municipis del Moianès en el marc del programa Valorització dels oficis tèxtils al Berguedà, Lluçanès i Moianès amb l’objectiu de millorar l’ocupabilitat i la inserció personal, i a la vegada afavorir als sectors industrials tèxtils d’aquests tres territoris.

Publicat a Projectes

Montgat jove, Montgat Emprenedor!

Programa promogut per l’Ajuntament de Montgat, ideat i executat per Cresàlida amb l’ objectiu de potenciar les competències emprenedores dels/de les més joves de la localitat.

Publicat a Projectes Etiquetat amb: , , , ,

Comerciants i empresaris/es de La Garriga: cap a una estratègia conjunta

Programa de dinamització econòmica promogut per l’Àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de La Garriga amb  l’objectiu de donar un major impuls a l’activitat dels/de les empresaris/es i contribuir a dinamitzar el teixit econòmic d’aquesta localitat, amb el suport de  l’ASIC, Agrupació de Comerciants i Serveis de La Garriga.

Els objectius que s’han assolit són:

Objectius directes:

1. Adquirir i/o millorar les competències directives (coneixements, habilitats, aptituds i actituds) dels membres del comitè de direcció i de persones clau de l’ASIC, necessàries per a una Direcció estratègica òptima d’aquesta entitat. Aquesta millora competencial hauria de permetre assolir la consolidació i el creixement de l’activitat de l’associació i, alhora, donar suport al desenvolupament de les competències directives de la resta de membres.

2. Definir els elements clau d’un Pla Estratègic com a eix vertebrador del treball cooperatiu i en xarxa dels membres de l’ASIC, a partir d’una Missió, Visió, Valors i Objectius compartits.

3. Millorar la cohesió de l’equip directiu de l’ASIC i d’altres empresaris/es clau de la localitat, per que d’una manera conjunta millorin el treball cooperatiu entre tots els membres de l’associació.

4. Facilitar la gestió i transferència del coneixement que es genera a cada una de les empreses dels/es associats per tal de compartir les necessitats, visions, idees i projectes.

5. Conèixer els factors de competitivitat que influeixen en l’activitat comercial dels/es associats/des.

6. Cercar mesures correctores per fer front a les barreres o factors limitadors interns i externs, així com mesures potenciadores dels factors que són una fortalesa i/o oportunitat.

7. Identificar els elements clau que ajudin a alinear la missió, visió, valors i els objectius de cada una de les empreses de l’ASIC amb els elements clau del futur Pla Estratègic conjunt.

Els objectius indirectes:

1. Definir les bases d’un projecte de futur del comerç de la zona per tal d’atraure persones emprenedores i empresaris/es amb un perfil i un tipus de negoci coherent amb les necessitats de la localitat.

2. Contribuïr a dinamitzar el teixit comercial i econòmic de la Garriga, de forma conjunta.

3.  Optimitzar la utilització dels recursos disponibles que les entitats que els donen suport destinen a la promoció econòmica de la localitat.

4. Optimitzar la utilització dels recursos disponibles que cada empresari/a destina per la promoció de la seva activitat.

5. Assolir una major iniciativa i participació de les empreses de La Garriga per augmentar l’eficiència i eficàcia de les accions que s’engeguen des de l’ASIC i l’Ajuntament de La Garriga i permetre la seva sostenibilitat.

6. Contribuir a la construcció d’un entorn intel·ligent capaç de generar riquesa al territori.

Publicat a Projectes Etiquetat amb: , , , ,

Sistema d’Acreditació de Competències

Idea, disseny i  elaboració del Sistema d’Acreditació de Competències Directives i Conselleres vinculada a la Plataforma de base tecnològica www.conselleresidirectives.com, creada per La Cambra de Comerç de Barcelona i Cresàlida. Aquest projecte té com objectiu oferir a les empreses i organitzacions l’oportunitat d’integrar als seus òrgans de decisió les professionals més competents i captar aquelles dones que tinguin el perfil de consellera o directiva requerit i vulguin accedir a òrgans de decisió.

L’equip de cresàlida va executar el servei d’acreditació durant el període de posada en funcionament de la Plataforma www.conselleresidirectives.com.

Publicat a Projectes Etiquetat amb: , , , ,

Plataforma www.conselleresidirectives.com

Plataforma de base tecnològica creada per  La Cambra de Comerç de Barcelona i Cresàlida, amb l’objectiu d’ oferir a les empreses i organitzacions l’oportunitat d’integrar als seus òrgans de decisió les professionals més competents i captar aquelles dones que tinguin el perfil de consellera o directiva requerit i vulguin accedir a òrgans de decisió.

La plataforma neix de l’estudi   El perfil professional d’un/a conseller/a  (Marta Zaragoza Domingo (2013). Barcelona: Observatori de la Cambra de Comerç de Barcelona). A partir d’aquest estudi s’elabora i publica el Mapa Competencial d’un/a Conseller/a d’empresa (Zaragoza, M i Colomé, M).

Publicat a Projectes Etiquetat amb: , , , , , ,

Presència i visibilitat de la dona emprenedora i empresària a la Demarcació de Girona

Suport en el disseny, elaboració i coordinació de l’estudi realitzat per la Fundació SURT i promogut pel Departament de Promoció Econòmica i Noves Tecnologies de la Diputació de Girona.

Publicat a Projectes

Aspectes clau per a la consolidació i creixement d’una organització

Elaboració del contingut del Mòdul Aspectes clau per a la consolidació i creixement d’una Organització i impartició de l’acció formativa que l’acomanyava, adreçada a directius/ves i a empresaris/es. Programa realitzat en el marc de la iniciativa Q=I, Accions formatives amb perspectiva de gènere dirigides a les empreses, promogut per l’Àrea d’Igualtats d’Oportunitats en el Treball del l’Institut Català de les Dones i el Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya.

Publicat a Projectes

Ocupabilitat per competències: construeix el teu projecte professional i coneix les oportunitats laborals al Maresme

Suport en el disseny i  la coordinació, així com l’elaboració dels materials i l’execució del Programa d’ocupabilitat per competències, promogut per l’Àrea de Promoció Econòmica del Consell Comarcal del Maresme. Aquest programa consistia en un itinerari de diferents sessions grupals adreçades a les persones usuàries dels dispositius d’orientació laboral dels 24 municipis de la comarca.

Publicat a Projectes

Ocupabilitat per competències: construeix el teu projecte professional

Suport en el disseny i  la coordinació, així com l’elaboració dels materials i l’execució del Programa d’ocupabilitat per competències, promogut per l’Àrea de Promoció Econòmica del Consell Comarcal del Maresme. Aquest programa consistia en un itinerari de diferents sessions grupals adreçades a les persones usuàries dels dispositius d’orientació laboral dels 24 municipis de la comarca.

Publicat a Projectes

Les entitats de promoció econòmica de l’Alt Empordà: cap a una estratègia conjunta

Dinamització de la construcció d’una xarxa de cooperació formada per entitats dels diferents entorns (polític, econòmic, sociocultural, tecnològic, legal i ecològic) de l’Alt Empordà. El projecte va consistir en accions d’assessorament i acompanyament de les entitats en el procés de formulació del Pla estratègic de la Xarxa.

Publicat a Projectes

Fòrum d’emprenedors/es i empresaris/es Sitges 2012: “Haiku Emprenedor”

Disseny de la idea  i organització del Fòrum d’Emprenedoria Sitges 2012. La missió d’aquest fòrum era “identificar i potenciar el talent emprenedor i intraemprenedor dels i de les joves de Sitges i potenciar la seva transferència al teixit econòmic i social potenciant la creativitat i la innovació, la cooperació i les TIC’s”. Aquest fòrum va tenir com a principal estratègia fomentar la participació ciutadana a través d’un pla de Comunicació 2.0 (www.haikuemprenedor.com)  que va tenir com a objectiu recollir idees per innovar en el Sector del Turisme a Sitges.

Publicat a Projectes

Orientació laboral per competències

Programa promogut per l’Àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat adreçat a persones aturades amb la finalitat de millorar la seva ocupabilitat mitjançant el desenvolupament de les competències professionals. Aquest programa consistia en un servei d’orientació, formació i inserció laboral a través de sessions grupals i tutories individuals encaminades a definir i executar el projecte professional.  L’eina metodològica utilitzada va ser el Portafolis Professional ”Eina: Projecte professional. Un trajecte de desenvolupament competencial” i la Carpeta de Suport Tècnic- professional- (Colome, M. i Flo, A. 2009).

Publicat a Projectes

Avaluació de competències emprenedores en projectes cooperatius promoguts per dones

Projecte promogut per l’àrea de Promoció econòmica de l’Ajuntament de Sant Feliu  adreçat a dones emprenedores amb l’ objectiu d’identificar i millorar les competències emprenedores necessàries per tirar endavant una iniciativa de forma cooperativa, amb un enfocament de gènere. Aquest projecte va consistir en una sèrie d’ accions grupals per transmetre un marc teòric i metodològic  de millora del perfil emprenedor de les dones  i una sèrie de tutories individuals i per cadascuna dels projectes, per definir i fer el seguiment del pla de millora del perfil emprenedor propi així com la de l’equip promotor d’un mateix projecte.

Publicat a Projectes

Pla de millora del perfil empresarial de les dones del Centre Històric de Figueres

Projecte emmarcat en el Pla de Barris de l’Ajuntament de Figueres  adreçat a les dones empresàries del Centre Històric de Figueres, amb l’objectiu d’ identificar i millorar les competències empresarials i actualitzar la Direcció estratègica dels seus negocis, en clau de competències i amb un enfocament de gènere. Aquest projecte va consistir en una sèrie d’ accions grupals per empoderar a les dones empresàries, i alhora, actualitzar la direcció estratègica dels seus negocis, acompanyades de tutories individuals. Finalment, l’objectiu secundari era crear una Xarxa d’Empresàries, promoguda per les dones participants.

Publicat a Projectes

Xarxa d’Emprenedores Competents

Projecte promogut per l’àrea de Promoció econòmica de l’Ajuntament de Figueres  adreçat a dones emprenedores i empresàries amb dos objectius, el primer, identificar i millorar les competències emprenedores i analitzar els elements clau del projecte, en clau de competències i amb un enfocament de gènere. El segon, crear un xarxa d’emprenedores per potenciar el treball cooperatiu i en xarxa de les dones emprenedores i empresàries de la zona d’influència. Aquest projecte va consistir en una sèrie d’ accions grupals per empoderar a les dones, individualment, i alhora, definir el pla estratègic de la Xarxa, acompanyades de tutories individuals per definir i fer el seguiment del pla de millora del seu perfil emprenedor.

Publicat a Projectes

Dinamització del teixit econòmic del Barri Antic de Cambrils

Programa emmarcat en les accions de la Llei de Barris de l’Ajuntament de Cambrils, amb el suport del Servei Municipal d’emprenedoria Cambrils Emprèn. Aquesta acció estava adreçada a les persones emprenedores i empresàries adscrites al barri per tal d’adquirir les competències necessàries per crear, consolidar i fer créixer  els seus projectes i, alhora, definir  un pla estratègic conjunt encaminat a millorar el teixit econòmic i comercial del Barri antic de Cambrils.

Publicat a Projectes

Suport tècnic en la definició del Pla Estratègic de l’Associació Romane Glausura – Veus Gitanes

Projecte promogut pel Consell Municipal del Poble Gitano i l’Àrea Qualitat de Participació Social de l’Ajuntament de Barcelona consistent en el suport en la formulació del Pla Estratègic de l’Associació Romane Glausura- Veus Gitanes. Aquest suport va consistir en accions grupals per empoderar a les dones de l’Associació en aquelles competències tècniques i transversals per definir la direcció estratègica de l’Associació,  suport tècnic per la formulació del Pla  i elaboració de l’informe final del Pla estratègic.

Publicat a Projectes