Àmbits de formació

Empreses i organitzacions

Estratègia corporativa, competitiva i operativa

 

Desenvolupament de competències transversals

Accions formatives en el Sector Públic