Aplicació de les TIC’s

Apostem per integrar les TIC com una eina transversal i complementària en totes les accions, amb l’objectiu d’aprofitar al màxim les seves potencialitats:

 

L’Aula Virtual ACADEMICID és una plataforma tecnològica que oferim com un recurs complementari a les accions formatives que realitzem de manera presencial, sense cap cost addicional per a les organitzacions que ens contracten.

D’aquesta manera, a l’inici del curs obrim una aula virtual que permet una sèrie d’activitats i accions, aportant un valor afegit al procés d’aprenentatge dels/es estudiants/es i a la coordinació i seguiment per part de les entitats.