Ajuntament de Barcelona

Programa LÀBORA de l’Ajuntament de Barcelona, Creu Roja Barcelona, FEICAT I ECAS

Contribuïm a la millora de l’ocupabilitat de les persones usuàries de Serveis Socials i la competitivitat de les empreses i organitzacions amb la definició de l’Estratègia d’Intermediació i el Manual de Prospecció liderats per la Fundació ADSIS, ÈXIT I INTERMEDIA.

Publicat a Projectes

Suport tècnic en la definició del Pla Estratègic de l’Associació Romane Glausura – Veus Gitanes

Projecte promogut pel Consell Municipal del Poble Gitano i l’Àrea Qualitat de Participació Social de l’Ajuntament de Barcelona consistent en el suport en la formulació del Pla Estratègic de l’Associació Romane Glausura- Veus Gitanes. Aquest suport va consistir en accions grupals per empoderar a les dones de l’Associació en aquelles competències tècniques i transversals per definir la direcció estratègica de l’Associació,  suport tècnic per la formulació del Pla  i elaboració de l’informe final del Pla estratègic.

Publicat a Projectes