Fundació Bosch i Gimpere

Jornada Crea!Empresa

Ponència organitzada dins el marc de la novena edició de “Crea!Empresa” organitzada i promoguda per la Fundació Bosch i Gimpera (FBG) per explicar aquells aspectes d’interès pel públic assistent en relació al projecte. Té com a objectiu  formar grups de recerca, investigadors i professors de la Universitat de Barcelona (UB) en la creació d’empreses basades en el coneixement.

Publicat a Conferències i seminaris