Generalitat de Catalunya

El CV per competències: Identificació de les competencies professionals

Sessió sobre el Currículum per competències:  Detecció de competències  personals promoguda per la D.G. de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. Aquesta sessió forma part de les accions de suport als centres de Formació Professional perquè ofereixin un servei d’orientació professional sistemàtic, adreçat a l’alumnat de cicles formatius, persones adultes interessades en obtenir titulacions d’FP, institucions i  empreses, a fi d’aportar les respostes i solucions que, des de la formació professional inicial, es poden dissenyar per a la millora de la qualificació professional, l’ocupabilitat de les persones i la competitivitat de les empreses.

Publicat a Assessorament

Aspectes clau per a la consolidació i creixement d’una organització

Elaboració del contingut del Mòdul Aspectes clau per a la consolidació i creixement d’una Organització i impartició de l’acció formativa que l’acomanyava, adreçada a directius/ves i a empresaris/es. Programa realitzat en el marc de la iniciativa Q=I, Accions formatives amb perspectiva de gènere dirigides a les empreses, promogut per l’Àrea d’Igualtats d’Oportunitats en el Treball del l’Institut Català de les Dones i el Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya.

Publicat a Projectes

El perfil de la dona emprenedora d’èxit: Avaluació de competències emprenedores

Cicle de tallers emmarcat dins les Polítiques de foment de la igualtat d’oportunitats, promogut per l’Institut Català de les Dones de la Generalitat de Catalunya,  i impartit a Girona, Lleida, Tortosa , Tarragona i Barcelona. Aquestes accions anaven adreçades a dones emprenedores i empresàries amb l’objectiu de millorar el seu perfil emprenedor, a través d’una metodologia i unes eines que els permetran identificar aquells factors que determinen la viabilitat dels seus projectes amb un enfocament de gènere i, alhora,  identificar, adquirir i/o millorar les seves competències emprenedores.

Publicat a Accions formatives