Com ho fem?

Quan parlem de “metodologies” ens referim al conjunt de visions, enfocaments, influències, conceptes i tècniques i mètodes diversos en els que es fonamenten els nostres treballs

Tot aquest conjunt integrat d’elements metodològics tenen com a eix vertebrador un Model de gestió de les competències professionals i emprenedores.

Entenem que el desenvolupament competencial dels equips permet crear valor i innovar i, per tant, és la major garantia d’èxit per la sostenibilitat de les organitzacions.

Aquesta sostenibilitat requereix una arquitectura metodològica de caràcter orgànic que aporti la flexibilitat i adaptabilitat necessàries per afrontar els canvis de l’entorn.

La nostra arquitectura està formada per: l’alineació dels projectes, la potenciació de la visió estratègica, l’enfocament sistèmic de les organitzacions, el foment de la creativitat i l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació.Finalment, l’èxit de la seva aplicació demana fer un procés col·laboratiu, construït en equip emprenedor i basat en el treball en xarxa.

Treball en clau de competències

Posem les persones en l’eix principal de qualsevol projecte o activitat, ja siguin treballadors/es, directius/ves o empresaris/es. El nostre treball es fonamenta amb una metodologia que permet treballar la part del projecte relacionat en l’àmbit estratègic i operatiu (d’una iniciativa emprenedora, d’una empresa o organització que vol millorar la seva activitat o vol créixder, etc.) i, alhora, tots els factors que afecten a la persona que haurà d’ elaborar, crear, consolidar i/o fer créixer el projecte. En darrer terme, tot allò que afecta a la persona, afectarà al projecte o empresa.

Llegir més

Alineació de projectes

Per garantir la viabilitat de qualsevol projecte o organització, és necessari vetllar, alhora, per la viabilitat del projecte del territori i el projecte de vida de les persones que el formen.

Llegir més

Enfocament sistèmic

L’alineació i coherència entre les estratègies corporatives i competitives i les àrees operatives o funcionals d’un projecte, ofereix un marc on l’organització té un funcionament sistèmic, on tots els elements estan interrelacionats.

(Llegir més)

Aplicació de les TIC

Apostem per integrar les TIC com una eina transversal i complementària en totes les accions, amb l’objectiu d’aprofitar al màxim les seves potencialitats.

(Llegir més)

Visió estratègica

Un dels pilars que sostenen totes les propostes que dissenyem i executem, és el caràcter transformador tant de les persones i organitzacions com del teixit econòmic, en general.

(Llegir més)

Processos creatius

Contemplem la creativitat com a mètode, canal d’expressió, procés d’aprenentatge i finalment com a competència a adquirir i millorar. En aquest sentit és la nostra gran aliada alhora de proposar canvis i solucions innovadores a través dels projectes que dissenyem i executem. El nostre objectiu és ajudar persones i organitzacions a afrontar els nous reptes.

(Llegir més)