Com ho fem?

Quan parlem de “metodologies” ens referim al conjunt de visions, enfocaments, influències, conceptes i tècniques i mètodes diversos en els que es fonamenten els nostres treballs

Tot aquest conjunt integrat d’elements metodològics tenen com a eix vertebrador un Model de gestió de les competències professionals i emprenedores.

Entenem que el desenvolupament competencial dels equips permet crear valor i innovar i, per tant, és la major garantia d’èxit per la sostenibilitat de les organitzacions.

Aquesta sostenibilitat requereix una arquitectura metodològica de caràcter orgànic que aporti la flexibilitat i adaptabilitat necessàries per afrontar els canvis de l’entorn.

La nostra arquitectura està formada per: l’alineació dels projectes, la potenciació de la visió estratègica, l’enfocament sistèmic de les organitzacions, el foment de la creativitat i l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació.Finalment, l’èxit de la seva aplicació demana fer un procés col·laboratiu, construït en equip emprenedor i basat en el treball en xarxa.

[accordions]
[accordion title=”Treball en clau de competències”]
Posem les persones en l’eix principal de qualsevol projecte o activitat, per aquest motiu, és necessari identificar el conjunt de factors que influeixen en el seu desenvolupament personal, professional i empresarial. El nostre treball es fonamenta amb una metodologia que permet obtenir el propi capital competencial i unes eines que permeten millorar les competències necessàries per l’acompliment òptim de les funcions, que realitzen emprenedors/es, empresaris/es o membres de l’equip humà d’un projecte o organització:

• Emprendre en clau de competències
• La gestió de les competències segons el model ISFOL
• El model de gestió de l’equip humà per competències

(Llegir més) [/accordion]
[accordion title=”Alineació de projectes”] Per garantir la viabilitat de qualsevol projecte o organització, és necessari vetllar, alhora, per la viabilitat del projecte del territori i el projecte de vida de les persones que el formen…

(Llegir més) [/accordion]
[accordion title=”Enfocament sistèmic”] L’alineació i coherència entre les estratègies corporatives i competitives i les àrees operatives o funcionals d’un projecte, ofereix un marc on l’organització té un funcionament sistèmic, on tots els elements estan interrelacionats.

(Llegir més) [/accordion]
[accordion title=”Aplicació de les TIC”] Apostem per integrar les TIC com una eina transversal i complementària en totes les accions, amb l’objectiu d’aprofitar al màxim les seves potencialitats…

(Llegir més) [/accordion]
[accordion title=”Visió estratègica”] Un dels pilars que sostenen totes les propostes que dissenyem i executem, és el caràcter transformador tant de les persones i organitzacions com del teixit econòmic, en general…

(Llegir més) [/accordion]
[accordion title=”Processos creatius”] Contemplem la creativitat com a mètode, canal d’expressió, procés d’aprenentatge i finalment com a competència a adquirir i millorar. En aquest sentit és la nostra gran aliada alhora de proposar canvis i solucions innovadores a través dels projectes que dissenyem i executem. El nostre objectiu és ajudar persones i organitzacions a afrontar els nous reptes…

(Llegir més) [/accordion]
[/accordions]