Emprenedoria i Intraemprenedoria

Les competències emprenedores són el recurs més estratègic que una persona disposa per obtenir majors garanties d’èxit alhora de crear, consolidar i fer créixer els seus projectes

Totes les accions que dissenyem i executem tenen com objectiu donar suport a totes aquelles persones amb iniciativa que siguin capaces de crear una cultura realment emprenedora, amb un conjunt de metodologies que tenen com a eix central el perfil de la persona emprenedora i del seu equip.

L’emprenedoria és un fenomen que ha anat adquirint rellevància a mida que la situació econòmica i social ha empitjorat, i que ens ha portat a viure una situació de crisis mundial.La força dels seu dinamisme i, alhora, les implicacions que comporta, tant a nivell individual com col•lectiu, ha arribat a convertir-se en un moviment potent que representa la única alternativa per regenerar un teixit econòmic i social malmès per la crisi.

Alhora, l’ emprenedoria ha assumit la missió de trencar amb la inèrcia d’uns comportaments i  esquemes mentals (valors, creences, etc.) posats en joc en un context caracteritzat per fortes barreres dels diferents entorns, que, històricament, han impedit que una part de la població no es pugui desenvolupar amb normalitat o millor dit, amb igualtat de condicions.Aquest moviment està liderat per totes aquelles persones que han decidit agafar les regnes de la seva vida i, alhora, influir positivament en la vida de les persones del seu entorn, creant una empresa o organització o engegant iniciatives en l’àmbit personal i professional: la persona emprenedora.

L’auge de persones emprenedores en l’entorn econòmic hauria de ser capaç de construir una cultura emprenedora que impregni a tota la societat, que vetlli per l’interés social i la cura del medi ambient.

El fet que una bona part de la societat pateixi, en més o menys mesura, els efectes de la crisi i d’un model socio-econòmic que ha contribuït a empitjorar la qualitat de la seva vida, ha provocat una major cooperació i adhesions al fenomen emprenedor i al col•lectiu que l’impulsa.Estem davant un canvi important.

El nou paradigma ens porta nous reptes que hem d’afrontar tots/es, treballadors/es, emprenedors/es i empresaris/es. Pero per superar aquests nous reptes, hauriem de canviar alguns dels nostres comportaments i valors. Aquests, haurien d’anar orientats al benestar de les persones i, permetent crear riquesa per a tot el territori.

Programes i accions en l’àmbit de l’emprenedoria

Disposem de cursos de curta durada que es realitzen a través de la nostra nostra plataforma virtual ACADEMICID:

 

Programes i accions en l’àmbit de la intraemprenedoria per al sector privat

 

Disseny i assessorament en l’elaboració de recursos de formació