Constel·lació

La nostra arquitectura organitzativa té forma de constel.lació, esdevenint un clar reflex de la forma de treball cooperatiu i en xarxa que caracteritza les noves formes d’organització de l’ Economia del coneixement, com és l’Empresa Xarxa

En aquest tipus d’organització, per assolir el compromís de tots els membres, allò important no és la quantitat de temps de dedicació ni la forma   contractual de la relació. Un dels factors clau és alinear el projecte de l’organització amb els projectes de vida (personal, professional i/o empresarial) de cadascú, i per tant, alinear el grau de compromís amb el nivell d’expectatives, individuals.

Tant l’equip que lidera l’organització com els/es col·laboradors/es  compartim la missió, la visió i els valors de Cresàlida i tot/es estem convidats a participar en la formulació i/o actualització i el seguiment de la Direcció estratègica, com un projecte compartit.

El Model de gestió per competències ens permet incorporar aquells/es professionals/es que saben, saben fer i volen fer i, alhora, tenen uns valors orientats al benestar de les persones, de dins i fora de l’organització i la cura de l’entorn.

Al mateix temps, tots/es disposem o intentem millorar les Competències corporatives que es desprenen dels valors de Cresàlida, com són la creativitat-innovació, la iniciativa i l’autonomia, la comunicació, les relacions interpersonals, la responsabilitat i la gestió de les emocions, configurant un Capital de coneixement òptim per assolir la nostra missió i visió.

Aquest equip multidisciplinar, inter i intraemprenedor, està format per professionals especialitzats/es en diferents àmbits del coneixement i en diferents entorns: econòmic, tecnològic, legal, polític, sociocultural i ecològic, amb una llarga trajectòria en el sector públic i privat. Per aquest motiu, compartim i posem tot el nostre capital competencial per dissenyar i executar els projectes, independentment del nostre rol dins i fora de l’organització, donant resposta a un gran ventall de problemàtiques i àmbits.

Molts dels membres de l’equip, exercim com a docents i formem part d’equips d’ investigadors/es en diferents Institucions i Centres Universitaris, principalment, en l’àrea d’ Economia i Empresa. Aquesta activitat, permet seguir investigant i disposar d’una font de coneixement actualitzada, transferible a tots els projectes que realitzem i que vehiculem, principalment, a través de la Línia de treball R+D+I.

 

 

 

Marta Zaragoza

Fundadora-Directora  

Jessica Moreno

Intermediació empresarial i desenvolupament competencial

Esther Torres

Innovació i Desenvolupament competencial

Ivan Lara

Comunicació audiovisual i xarxes socials

Manuel de Gracia

Recerca, Desenvolupament i Innovació

Gisela Oliva

Coaching i desenvolupament competencial 

Mercè Serrabassa

Coaching directiuorganitzatiu

Montse Sanjaime

Finances i màrqueting

Silvia Zaragoza

Recerca, desenvolupament i innovació (R+D+I)

David Carvajal

Estratègia territorial 

 

Mikel Oró

Producció audiovisual i recursos competencials

David Surinach

Comunicació i Analítica digital 

Antoni Saragossa

Direcció estratègica

Miquel Sitjà

Comunicació en l’entrenament competencial

Jordi Vall Gendre

Entrenament competencial

Mar Avendaño

Impacte Social i R+D+I

Mireia Ferrer

Responsabilitat Social Empresarial i Sostenibilitat

Anna Fló

Desenvolupament competencial

Marcel Hidalgo

Emprenedoria

Nereida Carrillo

Comunicació 

Gemma Murillo

Economia i finances

Cristina Peris

Estratègia territorial

Carolina Fort

Emprenedoria

Alexandra Masó

Estratègia de mercat