Silvia Zaragoza

circle-cropped

Recerca, desenvolupament i innovació (R+D+I)

Clinical Research Scientist and COA Senior Scientist. Investigadora clínica sènior amb més de 20 anys d’experiència en investigació en neurociències com psiquiatria, neurologia i també altres àrees terapèutiques. He treballat a Pharma a partir d’AastraZeneca i més recentment a H. Lundbeck A / S a Dinamarca.

Treballo per promoure el paper dels científics de COA en les primeres etapes del desenvolupament de fàrmacs per contribuir activament a dissenys d’assaigs clínics més eficients i innovadors i a bones pràctiques de recerca amb instruments COAs. El méu interès és l’àrea de les Neurociències, contribuint al desenvolupament i disseny d’estudis d’un determinat medicament o cartera de fàrmacs. La meva experiència pot ser clau per fixar els aspectes més rellevants de la investigació sobre fàrmacs específics, contribuint al procés de presa de decisions per a la selecció d’endpoints, la creació d’equips d’experts i com a científic científic eventualment interpretant els resultats dels estudis clínics i entenent el seu valor comercial i científic. .

Membre d’ECNP i ISCTM, també formo part de la xarxa de Medicaments Experimentals a l’ECNP. Exerceixo com a avaluadora experta dels programes europeus de finançament de la UE-FP7, Horizon2020 i Horizon2020-IMI2.

Fundadora i directora de Neuropsychological Research Organization, s.l, (PSYNCRO) que ofereix serveis de consultoria a la indústria farmacèutica i a investigadors independents. @neuropsynchro. Consulta el perfil complert!

 

 

Publicat a Equip, Estels fixos