Missió i valors

Missió

Treballem perquè les organitzacions tinguin un cicle de vida equilibrat i sostenible, a través d’una direcció estratègica en clau de competències.

 

Visió

Volem contribuir a un model econòmic basat en el coneixement i el bé comú, on el capital competencial de l’equip humà sigui el principal recurs estratègic de les organitzacions i el seu entorn d’influència.

Valors

Orientació a les persones

Les persones són l’eix principal de tots els projectes i les activitats que realitzem. Hem creat un equip multidisplinar cohesionat i volem que les organitzacions que recolzem ens considerin part del seu equip, sentint que formem part d’un projecte compartit.

Co-responsabilitat

Som co-responsables dels resultats que ajudem a assolir i de les decisions que ajudem a prendre, a emprenedors/es, empresaris/es i l’ equip humà d’organitzacions i institucions.

Empoderament

Volem oferir una metodologia i unes eines perquè les organitzacions i les persones que recolzem siguin capaços de donar continuïtat al treball engegat, de manera autònoma, fent sostenible els resultats a llarg termini i inclús tirant endavant noves iniciatives.

Creativitat i innovació

No hi ha dos projectes ni dues accions idèntiques, encara que es basin en la mateixa metodologia o comparteixin alguns pilars. Per aquest motiu, sempre cerquem la millora contínua i el valor afegit en tota la cadena de valor dels projectes, a través de la línia estratègica d’ R+D+I

Transparència i comunicació

Totes les persones de l’equip tenim la llibertat d’expressar la nostra opinió i compartim tot el coneixement i la informació que generem, de manera interna i externa.