Estratègia territorial

El ritme de la creació d’empreses i la supervivència de les existents depenen de la viabilitat del territori on es desenvolupa i, per tant, de la seva estratègia de desenvolupament econòmic i social

Tots els projectes i accions que oferim al sector public responen a la nostra missió i visió, per tant, tenen com a eix central les empreses i organitzacions, i conseqüentment, l’equip humà i l’interés social. Les institucions governamentals tenen un paper decisiu tant en la dinamització de l’economia com en el foment de l’emprenedoria, per bé que les empreses i els/es emprenedors/es adapten les seves estratègies i activitats de negoci a les oportunitats i les limitacions del context institucional.

Per encarar el futur necessitem una cultura emprenedora i empresarial, que sigui capaç d’animar tota la població a tirar endavant qualsevol tipus d’iniciativa amb llibertat, responsabilitat  i autonomia i que sigui capaç de seguir evolucionant amb noves iniciatives.Es necessita la motivació, la implicació i el suport de tots els agents de l’entorn.

El sector públic hauria de ser capaç de dissenyar i executar accions que contribueixin a la cohesió social i al desenvolupament socioeconòmic de tot el territori, utilitzant mecanismes de col•laboració públics i privats, amb un model que garanteixi la vertebració de totes les polítiques.

Necessitem un sector public emprenedor, capaç d’impulsar iniciatives que potenciïn factors de competitivitat tals com les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC), la R+D+I, les noves formes d’organització com l’empresa xarxa, el foment de la cultura de la qualitat, la internacionalització, els models de gestió de les persones en clau de competències i el foment de l’emprenedoria i la intraemprenedoria.

L’estratègia territorial ha de ser coherent amb un model econòmic que afavoreixi un creixement sostingut, equilibrat i que vetlli pel benestar de les persones i la cura del medi ambient. Davant dels desajustos produïts de forma directa o indirecta pel model econòmic capitalista, cal posar en valor els elements que defensen altres models alternatius, com per exemple, l’economia social i solidària i l’economia del bé comú.

Per a sortir de la crisi i de la situació d’estancament cal tenir un enfocament sistèmic, on tots els projectes dels diferents agents que hi operen estiguin interrelacionats.  El sector públic hauria d’afavorir la creació d’un entorn intel•ligent que potenciï les iniciatives d’emprenedors/es i d’organitzacions, per tal que tirin endavant iniciatives i projectes que responguin a una visió estratègica, alineada amb la missió i visió del territori, en conjunt.

Accions en l’àmbit d’estratègia territorial

 

Estudis en l’àmbit d’estratègia territorial

 

 

Des d’aquí pots accedir a la MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2019 perquè puguis inspirar-te! (Baixa el pdf!)