Novembre 2013

El CV per competències: Identificació de les competencies professionals

Sessió sobre el Currículum per competències:  Detecció de competències  personals promoguda per la D.G. de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. Aquesta sessió forma part de les accions de suport als centres de Formació Professional perquè ofereixin un servei d’orientació professional sistemàtic, adreçat a l’alumnat de cicles formatius, persones adultes interessades en obtenir titulacions d’FP, institucions i  empreses, a fi d’aportar les respostes i solucions que, des de la formació professional inicial, es poden dissenyar per a la millora de la qualificació professional, l’ocupabilitat de les persones i la competitivitat de les empreses.

Publicat a Assessorament

Cooperació i innovació per consolidar i fer créixer una activitat empresarial.

Formació promoguda per l’àrea de Promoció Econòmica del Consell Comarcal de l’Alt Empordà adreçada a emprenedors/es i empresaris/es amb l’objectiu de conèixer una metodologia i unes eines per tal  d’adquirir unes competències tècniques i transversals per definir els elements clau dels seus projectes, a través de la cooperació i el treball en xarxa.

Publicat a Accions formatives

Direcció estratègica en clau de competències

Formació emmarcada en l’acció de Formació en sectors tradicionals, que contempla el projecte innovador “Baix Llobregat: Innova, crea i ocupa”, promogut per l’Àrea de Promoció econòmica del Consell Comarcal del Baix Llobregat. Acció adreçada a emprenedors/es, empresaris/es i directius/es,  amb l’objectiu de conèixer una metodologia i unes eines per tal de formular i/o actualitzar el Pla estratègic, definir l’arquitectura organitzativa i gestionar els recursos estratègics, principalment l’equip humà, en clau de competències.

Publicat a Accions formatives

Ocupabilitat i emprenabilitat en clau de competències

Cicle de tres tallers d’orientació laboral i/o professional adreçat a persones majors de 45 anys que estan en situació d’atur i/o que volen millorar la seva situació laboral i/o professional a través de conèixer totes les alternatives d’ocupabilitat existents (compte aliè, emprenedoria i intraemprenedoria)

Publicat a Accions formatives