Direcció estratègica en clau de competències

Programa

ACCIÓ 1. Direcció estratègica en clau de competències

1.    Aspectes clau per a la consolidació i creixement d’una micro o petita organització

1.1 Els nous reptes del futur: Empreses socialment responsables.
1.2 Anàlisi de tendències: Tècniques per identificar oportunitats de negoci
1.3 La direcció estratègica en clau de competències d’una micro i petita empresa.
1.4 Una arquitectura organitzativa basada en la igualtat d’oportunitats i el treball en xarxa.
1.5 El model de gestió en clau de competències, en una micro i petita empresa.
1.6 Recursos estratègics en l’Economia del coneixement.

2. La direcció estratègica d’una micro o petita organització

2.1 Orientació bàsica del negoci: missió, visió
2.2 La Cultura organitzativa i la RSC.
2.3    Anàlisi de l’entorn: el macroentorn i microentorn
2.4    Anàlisi intern: recursos i capacitats
2.5    Definició dels objectius estratègics
2.6    Formulació del Pla Estratègic

3. Estratègia operativa o funcional

3.1 L’estratègia financera
3.2 L’estratègia de màrqueting
3.3 L’estratègia de producció i/o servucció
3.4 L’estratègia d’Innovació
3.5L’Estratègia de l’equip humà
3.6 L’Estratègia dels sistemes d’informació
3.7 La RSC: Una estratègia transversal a tota l’organització.

Objectius: