Emprendre en clau de competències

Programa

ACCIÓ 1. El perfil emprenedor: Avaluació de competències emprenedores

1. Aspectes clau per a la creació, consolidació i creixement d’un projecte

1.1 Els nous reptes del futur: Empreses en un nou paradigma econòmic i social.
1.2 Anàlisi de tendències: Tècniques per identificar oportunitats de negoci
1.3 La direcció estratègica en clau de competències
1.4 Una arquitectura organitzativa basada en la igualtat d’oportunitats i el treball en xarxa.
1.5 El model de gestió en clau de competències.
1.6 Recursos estratègics en l’Economia del coneixement.

2.El perfil emprenedor: Factors d’ emprenabiliat

2.1Les bases d’un projecte emprenedor
2.1.1Factors personals, competencials i estructurals
2.1.2Emprendre en clau de competències
2.1.3Avaluació de competències emprenedores

2.2El concepte de competència emprenedora
2.2.1 Introducció al marc teòric: la competència professional
2.2.2 La competència emprenedora: concepte i classificació

2.3 Identificació del capital competencial
2.3.1 El procés de construcció de la competència emprenedora
2.3.2 Identificació de les competències: evidències i indicadors
2.3.3 Eines i recursos per identificar el capital competencial propi

2.4 El perfil emprenedor de referència

2.5 Pla de millora competencial:  estratègies i tècniques

Objectius:

•    Identificar els factors de competitivitat empresarial en l’economia del coneixement.
•    Definir mesures correctores a les barreres que afecten a la viabilitat d’una organització en el context actual, prenent com a element clau el desenvolupament competencial i l’interès social.
•    Identificar els factors de la persona emprenedora que determinen la viabilitat d’un projecte, en clau de competències.
•    Obtenir  les bases i/o els pilars que sostenen un projecte emprenedor i situen a la persona com a eix central de la viabilitat de la seva activitat
•    Oferir una metodologia i unes eines per tal que la persona emprenedora pugui identificar, adquirir i/o millorar les competències necessàries per tirar endavant el seu projecte.
•    Definir mesures correctores de les barreres, internes i externes, que afecten a la viabilitat d’un projecte emprenedor.
•    Identificar i potenciar aquells factors personals i estructurals que constitueixen oportunitats per a la persona emprenedora.


ACCIÓ 2. Curs de creació d’empreses: Aspectes clau d’un projecte emprenedor

1.Elaborar un projecte i crear una empresa en clau de competències.

1.1Encaix del perfil emprenedor amb el projecte

1.2Origen i elements clau d’una idea de negoci, en clau de competències

1.3 Estratègia, arquitectura organitzativa i model de gestió, per competències.

2.Elements clau d’una idea de negoci

2.1Anàlisi estratègic i operatiu de la idea o projecte emprenedor.
2.1.1 La direcció estratègica d’un projecte
2.1.2 L’anàlisi de l’entorn
2.1.3  La Cultura organitzativa i la RSC.
2.1.4 Anàlisi intern: recursos i capacitats
2.1.5 Definició dels objectius estratègics
2.1.6 Formulació del Pla Estratègic

2.2 Creativitat i innovació
2.2.1 Apostar per la innovació: un canvi de paradigma.
2.2.2 L’ecosistema innovador: la transformació de les organitzacions.
2.2.4 L’estratègia d’innovació, en clau de competències.
2.2.5 El model d’innovació oberta i el desenvolupament competencial

2.3 Recursos estratègics: informació, coneixement i xarxa relacional.

Objectius:

•    Conèixer els factors que determinen la viabilitat d’una idea de negoci a llarg termini.
•    Oferir una metodologia i unes eines per formular i implementar una direcció estratègica en clau de competències.
•    Identificar les competències clau per desenvolupar un projecte.
•    Saber com s’origina una idea viable tècnica i econòmicament.
•    Conèixer els elements clau de la idea de negoci: estratègia, creativitat i innovació i recursos estratègics.
•    Aprendre a fer l’anàlisi estratègic i l’anàlisi operatiu d’una iniciativa emprenedora.
•    Aprendre a identificar i interpretar les tendències de l’entorn i convertir-les en una Missió i en productes i serveis.
•    Aplicar les eines de la creativitat per innovar, com element clau de generació de valor i diferenciador.
•    Identificar i gestionar els recursos clau per desenvolupar una idea de negoci.
•    Identificar el tipus d’ arquitectura organitzativa que permet implementar una direcció estratègica en clau de competències de manera òptima.
•    Conèixer un model de gestió que faciliti el desenvolupament competencial de tot l’equip humà, intern i extern a l’organització.
•    Aprofitar les sinèrgies positives del treball en xarxa.