Aspectes clau per a la consolidació i creixement d’una organització

Elaboració del contingut del Mòdul Aspectes clau per a la consolidació i creixement d’una Organització i impartició de l’acció formativa que l’acomanyava, adreçada a directius/ves i a empresaris/es. Programa realitzat en el marc de la iniciativa Q=I, Accions formatives amb perspectiva de gènere dirigides a les empreses, promogut per l’Àrea d’Igualtats d’Oportunitats en el Treball del l’Institut Català de les Dones i el Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya.

Publicat a Projectes