Avaluació de competències emprenedores en projectes cooperatius promoguts per dones

Projecte promogut per l’àrea de Promoció econòmica de l’Ajuntament de Sant Feliu  adreçat a dones emprenedores amb l’ objectiu d’identificar i millorar les competències emprenedores necessàries per tirar endavant una iniciativa de forma cooperativa, amb un enfocament de gènere. Aquest projecte va consistir en una sèrie d’ accions grupals per transmetre un marc teòric i metodològic  de millora del perfil emprenedor de les dones  i una sèrie de tutories individuals i per cadascuna dels projectes, per definir i fer el seguiment del pla de millora del perfil emprenedor propi així com la de l’equip promotor d’un mateix projecte.

Publicat a Projectes