Les entitats de promoció econòmica de l’Alt Empordà: cap a una estratègia conjunta

Dinamització de la construcció d’una xarxa de cooperació formada per entitats dels diferents entorns (polític, econòmic, sociocultural, tecnològic, legal i ecològic) de l’Alt Empordà. El projecte va consistir en accions d’assessorament i acompanyament de les entitats en el procés de formulació del Pla estratègic de la Xarxa.

Publicat a Projectes