Orientació laboral per competències

Programa promogut per l’Àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat adreçat a persones aturades amb la finalitat de millorar la seva ocupabilitat mitjançant el desenvolupament de les competències professionals. Aquest programa consistia en un servei d’orientació, formació i inserció laboral a través de sessions grupals i tutories individuals encaminades a definir i executar el projecte professional.  L’eina metodològica utilitzada va ser el Portafolis Professional ”Eina: Projecte professional. Un trajecte de desenvolupament competencial” i la Carpeta de Suport Tècnic- professional- (Colome, M. i Flo, A. 2009).

Publicat a Projectes