Suport tècnic en la definició del Pla Estratègic de l’Associació Romane Glausura – Veus Gitanes

Projecte promogut pel Consell Municipal del Poble Gitano i l’Àrea Qualitat de Participació Social de l’Ajuntament de Barcelona consistent en el suport en la formulació del Pla Estratègic de l’Associació Romane Glausura- Veus Gitanes. Aquest suport va consistir en accions grupals per empoderar a les dones de l’Associació en aquelles competències tècniques i transversals per definir la direcció estratègica de l’Associació,  suport tècnic per la formulació del Pla  i elaboració de l’informe final del Pla estratègic.

Publicat a Projectes