Projectes R+D+I

Partint de la lògica que el com es tant o més important que el que, les accions de recerca i   desenvolupament de noves teories, metodologies, entre d’altres, són bàsiques per innovar en l’empresa

Per una banda, apliquem aquesta lògica en la nostra política organitzativa, per tal de millorar les pròpies metodologies, que tenen com objectiu últim, la seva transferència als projectes i accions que dissenyem i executem. De l’altra, oferim suport en la R+D+I a altres organitzacions, en tots aquells temes relacionats amb l’àmbit de l’economia i l’empresa.

Aquest acompanyament passa per la creació de l’àrea, el disseny i execució de projectes d’R+D+I, o el desenvolupament de la capacitat creativa i innovadora dels equips que han de dur a terme aquests projectes. La nostra estratègia d’ R+D+I aposta, primer, pel Moldel d’Innovació Oberta, que implica generar valor de forma bidireccional, a través d’ aliances estratègiques que facilitin la generació i transferència de coneixement.

Segon, per la recerca aplicada,  cercant la interconnexió entre  les activitats de recerca i la seva aplicació al teixit econòmic i social, col.laborant tant amb universitats, com amb entitats i organitzacions, amb els que compartim la missió, la visió i els valors.

La recerca hauria de conduir a la innovació aplicada, per tant, els resultats han de ser transferibles a la realitat de les empreses i organitzacions, ja sigui de forma indirecta o directa, amb l’objectiu d’ incrementar la seva competitivitat. Els projectes de recerca i desenvolupament han de servir per dissenyar estratègies pels nous escenaris de futur, i la seva viabilitat, dependrà en gran mesura de la interconnexió existent entre universitat, empresa i sector públic.

La docència i la recerca són pilars de la innovació, per aquest motiu, l’entorn universitari té un paper decisiu en la dinamització del teixit econòmic i social, tan des del punt de vista de la generació de coneixement, a través de la recerca, així com de la transferència d’aquest coneixement a través de la innovació aplicada.

En el nou paradigma econòmic  és cabdal la capacitat de generar idees que contribueixin a la millora continua, durant tota la vida d’una organització i en totes les seves àrees.

La innovació és un factor clau de la competitivitat en el nou cicle econòmic de l’Economia del coneixement. Per tant, totes aquelles organitzacions que vulguin sobreviure en aquesta nova era del coneixement, hauran de deixar enrere totes les activitats que no aportin valor afegit, i hauran de ser capaces d’adaptar-se al nou context canviant i a diferenciar-se de la forta competència, intensificada a causa de la globalització i la generalització de les TIC.

 Projectes en l’àmbit de la Recerca, el desenvolupament i la innovació