Què fem?

Dissenyem i executem un ampli ventall d’activitats i projectes que tenen com objectiu contribuir a que les organitzacions tinguin una vida equilibrada i sostenible, a través del desenvolupament competencial  i del capital coneixement que genera el treball en xarxa

Totes aquestes activitats estan orientades tant a aquelles organitzacions que necessiten consolidar la seva activitat o seguir creixent, com a les persones que volen tirar endavant nous projectes.De forma directa, recolzem la seva estratègia corporativa, competitiva i funcional  i donem suport a les iniciatives i als nous projectes d’ emprenedors/es i intraemprenedors/es en totes les fases del seu cicle de vida.Tanmateix, considerem que la viabilitat d’una organització depèn de la viabilitat del territori d’influència. En aquest sentit, pensem que el sector públic té la responsabilitat i la possibilitat de tirar endavant iniciatives que contribueixin al desenvolupament econòmic i social, a través d’una estratègia territorial que tingui com a principal prioritat vetllar per l’interès social i la cura del medi.

Per tot això, recolzem a les entitats públiques en el disseny i execussió d’activitats i projectes que permetin millorar la competitivitat de les organitzacions i, alhora, contribueixin a crear una cultura emprenedora capaç de regenerar el teixit econòmic i social.

En aquesta línia, i sempre que el projecte ho permeti, intentem potenciar la cooperació entre les universitats, les organitzacions, sense o amb anim de lucre, i les entitats públiques.

Empreses i organitzacions

Serveis i projectes que tenen com objectiu donar suport a les organitzacions perquè consolidin o segueixin desenvolupant la seva activitat per mitjà d’una direcció estratègica en clau de competències.

(Llegir més)

Emprenedoria i Intraemprenedoria

Programes i accions que tenen com objectiu donar suport a totes aquelles persones amb una iniciativa, per mitjà d’un conjunt de metodologies que tenen com a eix central el seu perfil emprenedor i, concretament, l’avaluació de les competències emprenedores.

(Llegir més)

Estratègia territorial

Projectes i accions per al desenvolupament econòmic i social territorial, que responguin a una cultura emprenedora i empresarial orientada al benestar de les persones i a la cura del medi ambient.

(Llegir més)

R+D+I

Projectes i accions de recerca i desenvolupament de metodologies, enfocaments, sistemes, processos, etc., que permetin innovar en l’àmbit de l’economia i l’empresa, potenciant la col•laboració entre universitat, empresa i sector públic.

(Llegir més)

Formació Virtual Academic ID

Academic ID és un espai virtual per desenvolupar les competències necessàries per crear, consolidar i fer créixer els projectes d’emprenedors/es, empresaris/es i directius/es, a través de l’e-learning i el b-learning.

(Llegir programes de formació)

Si vols anar al gra i conèixer resumidament totes les activitats i projectes que hem realitzat per contractar o inspirar-te aquí ho tens!

 

memoria_cresàlida_2021_VSP

CATÀLEG DE SERVEIS I FORMACIÓ (Baixa’t el pdf)