Selecció per competències

A continuació s’exposa el procés proposat, en general, per cobrir un lloc de feina. Tanmateix, caldrà adaptar el procés a les necessitats i possibilitats de cada empresa i de cada lloc de treball. Per aquest motiu, algunes de les activitats previstes o bé, no seran necessàries o bé, l’empresa pot optar per no realitzar-les.

Fase 1. Captació de candidats/ates

 

 


 

Fase 2. Avaluació de candidats/ates

 

 


 

Fase 3. Decisió final i post-selecció