Processos creatius

Contemplem la creativitat com a mètode, canal d’expressió, procés d’aprenentatge i finalment com a competència a adquirir i millorar. En aquest sentit és la nostra gran aliada alhora de proposar canvis i solucions innovadores a través dels projectes que dissenyem i executem. El nostre objectiu és ajudar persones i organitzacions a afrontar els nous reptes.

La versatilitat que té la creativitat permet assolir dos objectius. En primer lloc, fer processos creatius que facilitin la identificació, potenciació i visibilitzacio del capital competencial. Segon, facilita l’alineació de les organitzacions i els seus membres per a l’assoliment de la missió i la visió estratègica des de la transformació positiva. Per això ens marquem les següents fites:

 

Mitjançant l’aplicació dels següents recursos i eines metodològiques: