Academic-id

Academic ID és un espai per a desenvolupar les competències necessàries per crear, consolidar i fer créixer els projectes, a través de l’aprenentatge e-learning i b-learning

Paral·lelament, també pretén esdevenir una comunitat de generació i transferència de coneixement, entre totes les persones que han participat en alguna activitat. Impartim programes de desenvolupament competencial,  combinant accions grupals  i  assessoraments indiviuals, aplicant les metodologies que podeu consultar en l’apartat corresponent.

Les activitats de desenvolupament competencial contemplen tots els àmbits descripts en l’apartat Serveis dins d’Empreses i organitzacions i d’Emprenedoria, tot i que anirem programant les accions de forma paulatina. En el cas que us interessi una acció que no estigui programada podeu sol.licitar-nos més informació, ja sigui a títol individual o com a organització, per a oferir al vostre equip humà.

En aquest segon cas, estudiarem cada cas per tal d’oferir-vos una pla de millora competencial adaptada a les vostres necessitats. Les accions poden ser mensuals, bimensuals o trimestrals  i s’inicien en el moment que el nombre de pre-inscripcions són suficients per  formar un grup.En segon lloc, oferim el Centre virtual com a un recurs complementari a l’acció presencial de la formació que impartim per a empreses i organitzacions, especialment, adreçada a les àrees de promoció econòmica d’entitats públiques.

D’aquesta manera, durant el temps que dura la formació presencial, oferim una aula virtual que permet una sèrie d’activitats i accions que aporten un valor afegit al procés d’aprenentatge presencial.  Aquest sistema d’aprenentatge b-learning permet:

  • Un espai on es pengen els materials utilitzats durant el curs.
  • Un espai de Fòrum, on els i les participants podran compartir reflexions, dubtes, comentaris i informació i coneixement.
  • Un espai on els/les docents i la/es persona/es designades per l’entitat poden comunicar-se amb el grup.
  • Un espai preparat per penjar recursos visuals i àudios.

Les activitats programades pel proper trimestre, es poden consultar al final d’aquesta pàgina. En el cas que hi estigueu interessats/es podeu omplir el formulari que apareix a l’apartat de Contacte i sol·licitar-nos més informació.

També podeu realitzar la pre-inscripció pel mateix mitjà. En aquesta cas, abans de tancar el grup us sol·licitarem la vostra confirmació i en cas afirmatiu, formalitzarem la inscripció.

Programa: Emprendre en clau de competències

Fruit de la metodologia plantejada en el procés de creació d’empreses, en clau de competències, hem dissenyat un Programa complert, que consta de dos accions de desenvolupament competencial. Tot i que es recomana la realització dels dos, es podran realitzar per separat.


ACCIÓ 1. El perfil emprenedor: Avaluació de competències emprenedores

Objectiu general: Identificar el propi perfil emprenedor i definir un pla de millora de les competències necessàries per crear una empresa viable a llarg termini.

Persones destinatàries: Aquesta acció va adreçada a aquelles persones que volen tirar endavant una inciativa emprenedora o a microempresaris/es que volen identificar les competències a adquirir i/o millorar.

Preu: 180 euros
Període: Març 2o14-Abril 2014
Tipus: 100% virtual
Programa: (Llegir programa complert

Sol·licitar pre-inscripció


ACCIÓ 2. Aspectes clau d’un projecte emprenedor: Convertir una idea en un projecte

Objectiu general: Analitzar la viabilitat d’una idea de negoci o projecte emprenedor utilitzant les competències emprenedores clau i els factors de competitivitat empresarial.

Persones destinatàries: Aquesta acció va adreçada a aquelles persones que volen tirar endavant una inciativa emprenedora o a microempresaris/es que es troben en els primers anys de la seva activitat i/o volen repensar l’estratègia general i el model de negoci.

Preu: Pendent de programar.
Període: Pendent de programar.
Tipus: 100% virtual
Programa: (Sol·licitar informació)

Programa: Direcció estratègica en clau de competències


ACCIÓ 1. La direcció estratègica d’una micro o petita organització, en clau de competències

Objectiu general:  Conèixer un marc teòric i metodològic als/es microempresaris/es i directius/es perquè defineixin i implementin  una direcció estratègica que parteixi d’una missió, una visió, uns valors i d’uns objectius clars, posant en l’eix central de l’organiztació l’equip humà.

Persones destinatàries: Aquesta acció va adreçada a aquelles persones empresàries i directives d’una petita o microempresa  que vulguin definir o actualitzar la seva direcció estratègica, basant-se amb el desenvolupament competencial dels seu equip.

Preu: 180 euros.
Període: Març 2014-abril 2014
Tipus: 100% virtual
Programa: (Llegir programa complert)

Sol·licitar pre-inscripció


ACCIÓ 2. El perfil del/a microempresari/a i/o directiu/a: Avaluació de competències

Objectiu general: Amb aquesta acció els/es empresaris/es d’una microempresa obtindran el seu perfil emprenedor i/o directiu   identificant les competències necessàries per l’acompliment de les seves funcions i engegant un pla de millora del seu capital competencial.

Persones destinatàries: Aquesta acció va adreçat a aquelles persones empresàries i directives d’una petita microempresa que vulguin avaluar el seu perfil professional i conèixer els principals fonaments de la gestió de l’equip humà en clau de competències.

Preu: Pendent de programar.
Període: Pendent de programar.
Tipus: 100% virtual
Programa: (Sol·licitar informació)


ACCIÓ 3. Gestió de l’equip humà en clau de competències en una  petita o microempresa.

Objectiu general:  Aquestsa acció permetrà a microempresaris/es i/o directius/es dissenyar i implementar en les seves organitzacions un Model de gestió de l’equip, basat en el treball en xarxa i en el desenvolupament competencial de tot l’equip, intern i extern.

Persones destinatàries:  Aquesta acció va adreçada a aquells/es microempresaris/es i/o directius/es que vulguin conèixer noves formes de gestió de l’equip humà i/o vulguin adoptar el model d’organització Empresa Xarxa.

Preu: Pendent de programar.
Període: Pendent de programar.
Tipus: 100% virtual
Programa: (Sol·licitar informació)

 

METODOLOGIA DE LES ACCIONS

El pla de treball contemplat en cadascuna d’aquestes accions consisteix en:

El temps previst de dedicació individual a cada participant és de 5 hores.

Activitats d’assessoraments addicionals:

A banda de les activitats i del temps de dedicació contemplades en cadascuna d’aquestes accions, es podran sol·licitar Paquets d’hores d’assessoraments individuals, complementàriament. Aquests paquets d’hores van de les 4 a les 10 hores i es poden realitzar de forma on-line o presencial, segons la modalitat contractada. Les condicions previstes d’aquests paquets estan condicionats a la realització d’alguna de les accions contemplades.  (Sol·licitar informació)