En clau de competències

Les persones són l’eix central d’un projecte

Tot el treball realitzat al llarg d’aquests anys ens ha ofert suficients evidències per considerar que la viabilitat d’un projecte s’explica, en la major part, per un conjunt de factors que defineixen el Perfil d’una persona emprenedora o l’equip que el promou: Són el que anomenem Factors d’emprenabilitat.

1

Per tant, en qualsevol procés de suport a organitzacions i a iniciatives emprenedores és necessari identificar i millorar el conjunt de factors personals, estructurals i competencials que afecten a les persones que les promouen.

2

Model de competències ISFOL

Tots els nostres projectes es fonamenten amb el Model de competències proposat per l’ ISFOL Istituto per lo Sviluppo della Formazione Professionale dei Lavoratori, Roma (Italia); adaptat per la Fundació Surt, mitjançant el treball desenvolupat en Claus Tutorials guia per a l’acompanyament i el suport tutorial, Colomer, M.; Palacín, I.; Rubio, F.; (Barcelona. 2008).

En Claus tutorials, es defineix el concepte de competència professional com el conjunt integrat de coneixements, capacitats, habilitats, destreses i comportaments laborals que es posen en joc en l’acompliment d’una determinada activitat laboral.

3

Adaptant aquest treball en l’àmbit de l’emprenedoria i empresa, definim la competència emprenedora com un conjunt integrat de coneixements, habilitats, aptituds i actituds necessaris per crear, consolidar i fer créixer un projecte nou o una iniciativa emprenedora.

Un model de gestió de l’equip humà en clau de competències

En el nostre treball considerem que l’eix central de l’activitat d’una organització són totes les persones que l’integren. En aquest nou context, l’element més estratègic que permet aprofitar les noves oportunitats és el capital competencial dels equips.

Per identificar i desenvolupar al màxim les competències dels/es professionals, primer, cal aconseguir la seva motivació i el màxim compromís. Existeixen diversos models de gestió de l’equip humà, però el model de gestió en clau de competències és el que té més garanties d’èxit.

En segon lloc, la direcció estratègica de l’equip humà més òptima és aquella que permet la coherència entre la direcció estratègica, la gestió dels equips i el tipus d’arquitectura organitzativa: La direcció estratègica en clau de competències.

4