Enfocament sistèmic

En tots els processos que plantegem amb les organitzacions, partim del supòsit que una iniciativa o projecte empresarial ha de tenir una Missió, una Visió i uns Valors, formulats de manera precisa i compartits per tot l’equip.

L’alineació i coherència entre les estratègies corporatives i competitives i les àrees operatives o funcionals d’un projecte, ofereix un marc on l’organització té un funcionament sistèmic, on tots els elements estan interrelacionats.

Això significa, que, independentment de l’àrea on intervenim directament, l’abast dels resultats del nostre treball arriba a altres àrees o àmbits de l’organització.

 

1
pla_de_marketing