Accions formatives

Arxius del blog

Pot ser que no trobis el que busques perquè el projecte o activitat encara no estigui registrat. Si vols conèixer tot el que hem fet pots consultar la MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2019 que trobaràs a la pestanya dels Serveis.

La selecció per competències, una clau per a la igualtat: Perfil i Oferta

Docència virtual del mòdul formatiu La selecció per competències, una clau per a la igualtat: Perfil i Oferta promogut per l’Àrea de Qualitat en el Treball del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Publicat a Accions formatives Etiquetat amb: , ,

Formació en gestió d’equips

Formació emmarcada dins la proposta formativa global promoguda per l’escola Salesians en lideratge pedagògic adreçada a caps d’estudi, coordinadors/es d’àrea i caps de departament amb l’objectiu d’aprendre una metodologia i unes eines per avaluar el propi capital competencial, comprendre les implicacions de les competències directives i elaborar un pla de millora.

Publicat a Accions formatives Etiquetat amb: , , ,

Formació a l’equip tècnic d’inserció i formació

Formació promoguda per l’Associació Sant Tomàs a l’equip d’inserció i formació en l’àmbit de la metodologia de l’ocupabilitat en clau de competències i la gestió de la competència professional amb l’objectiu de dotar-los amb eines i recursos pel procés d’acompanyament a la millora de l’ocupabilitat i de la inserció laboral en clau de competències.

Publicat a Accions formatives

Trabajar en red

Taller impartit i dissenyat per Cresàlida promogut per l’oficina Punto Denda, espai de dinamització del comerç de Fomento San Sebastián, dins el marc del Circuito de formación complementaria para emprendedores, amb l’objectiu d’aprendre a crear aliances estratègiques.

Publicat a Accions formatives

¿Improvisas o diriges?

Taller impartit i dissenyat per Cresàlida promogut per l’oficina Punto Denda, espai de dinamització del comerç de Fomento San Sebastián, dins el marc del Circuito de formación complementaria para emprendedores. Amb l’objectiu que els/les assistents aprenguin a enfocar i motivar per crear i consolidar projectes en clau de competències.

Publicat a Accions formatives

Taller Joves amb oportunitats: Ocupa’t i emprèn, emprèn i ocupa’t

Taller promogut pel Punt d’Informació, Participació i Assessorament per a Joves de Centelles, dissenyat i impartit per l’equip de Cresàlida adreçat als/a les joves per prendre a detectar oportunitats per tal d’ocupar-se, ja sigui per compte d’altri, emprenent o intraemprenent  i entrenar competències per assolir-les.

Publicat a Accions formatives

Curs Selecció en clau de competències: Entrevista i decisió final

Formació emmarcada dins el programa de Selecció per competències dissenyat per la Marta Colomé i el seu equip, organitzat pel Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya. El Mòdul Entrevista i decisió final impartit per l’equip de Cresàlida adreçat, principalment, a empreses i professionals que volguessin conèixer i aplicar a les seves empreses els fonaments teòrics i pràctics.

Publicat a Accions formatives

Taller Igualtat, gènere i competitivitat

Taller dissenyat i impartit per l’equip de Cresàlida promogut per IDETSA Iniciatives de Desenvolupament Empresarial de Vandellós i  l’Hospitalet de l’Infant, adreçat a emprenedors/es i empresaris/es amb l’objectiu d’oferir una reflexió global sobre l’impacte que té la desigualtat, especialment per raó de gènere, en la pèrdua de competitivitat empresarial, en general, i sobre la pèrdua de talent, en particular, en el si de les organitzacions.

Publicat a Accions formatives

Curs d’Ocupabilitat en clau de competències

Formació impartida en el marc de la col·laboració amb la Marta Colomé i el seu equip organitzat per l’Àrea de Promoció Econòmica de Calella adreçat a la seva població en situació d’atur o que volgués millorar la seva ocupabilitat.

Publicat a Accions formatives

Cicle de tallers Construeix el teu projecte professional: Ocupa’t i emprèn. Emprèn i ocupa’t

Cicle de tallers emmarcats dins el programa d’ocupabilitat que està duent a terme el Servei d’Orientació Professional de la UOC per la comunitat ALUMNI, dissenyats i impartits per l’equip de Cresàlida amb l’objectiu que els/les assistents explorin les pròpies motivacions, aprenguin a identificar oportunitats, descobreixin les competències que disposen i les que necessiten per assolir els seus objectius i liderar el seu projecte de vida.

Publicat a Accions formatives

Programa Direcció estratègica en clau de competències

Programa dissenyat i impartit per l’equip de Cresàlida, amb l’objectiu de donar suport i acompanyar als/a les empresaris/es perquè defineixin i implementin una direcció estratègica, en clau de competències.  Organitzat i promogut per l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat i finançat per la Diputació de Barcelona en el marc del Recull d’Activitats de Suport del Teixit Empresarial 2015

Publicat a Accions formatives, Assessorament Etiquetat amb: , , , ,

Curs d’Identificació de competències transversals

Formació emmarcada dins del programa “Reinventa’t +40” en col•laboració amb la Marta Colomé i el seu equip, promogut pel Servei de Desenvolupament  Local de la Mancomunitat La Plana, adreçat a la seva població en situació d’atur majors de 45 anys.

Publicat a Accions formatives

Lidera el teu projecte de vida: Ocupa’t i emprèn, emprèn i ocupa’t

Cicle de tallers promogut per la  Diputació de Tarragona i la delegació territorial de Tarragona de l’Institut Català de les Dones,  adreçat a aquelles dones que es troben en un moment de definir el seu projecte de vida (personal, professional i/o emprenedor).

Els objectius principals d’aquesta acció eren: obtenir les bases o pilars que sostenen un projecte professional i/o emprenedor i situa a la dona en l’eix central de la viabilitat del seu projecte de vida; Identificar i analitzar els diferents elements que intervenen en la definició d’objectiu/s professionals i/o emprenedors; identificar els factors  (personals, estructurals i competencials) que determinen la viabilitat d’un projecte professional i/o emprenedor; comprendre la rellevància del desenvolupament de la competència professional i emprenedora en relació a l’objectiu professionals i/o emprenedors i oferir una metodologia i unes eines per definir un projecte professional i/o emprenedor, obtenint un pla de millora competencial.

 

Publicat a Accions formatives

Model de gestió de l’equip humà per competències

Formació emmarcada en el Programa d’Emprenedoria TGN Talent, promogut pel Departament de Treball i Activació Econòmica de l’Ajuntament de Tarragona adreçada a emprenedors/es.

Aquest taller tenia com objectius principals: identificar aquelles exigències i oportunitats de l’Economia del coneixement que permeten identificar i retenir el talent en el treball en xarxa; conèixer la influencia de la Cultura organitzativa en el desenvolupament competencial de l’equip, intern i extern, d’un/a emprenedor/A; identificar el tipus d’estratègia i arquitectura organitzativa mes òptimes per implementar un model de gestió per competències a una microempresa, oferir una metodologia i unes eines per gestionar les competències professionals i emprenedores i oferir una metodologia i unes eines per dissenyar i implementar un model de gestió que faciliti el desenvolupament competencial de l’equip intern i extern.

 

Publicat a Accions formatives

Competències emprenedores

Formació emmarcada en les accions de foment de l’emprenedoria de la XEU, adreçada  a estudiants de la Universitat Oberta de Catalunya amb l’objectiu de conèixer un marc teòric i metodològic que permet identificar i millorar les competències emprenedores.

Publicat a Accions formatives

Emprendre en Femení

Formació emmarcada en els Premis Emprendre en femení, promoguts per la Diputació de Tarragona. Aquesta acció adreçada a dones emprenedores tenia com objectiu elaborar el projecte empresarial amb un enfocament de gènere, a través d’una metodologia i unes eines per tal  de definir el propi perfil emprenedor, identificant i dissenyant un pla de millora  de les competències emprenedores.I definir els elements clau de la idea de negoci, en clau de competències.

Publicat a Accions formatives

El perfil emprenedor: Avaluació de competències emprenedores

Taller emmarcat en el programa de sensibilització de l’emprenedoria dels estudis de la Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona. Adreçat als/es estudiants  de l’últim any dels estudis de Belles Arts, tenia com objectiu donar a conèixer els elements clau d’un projecte professional i/o emprenedor,  el perfil emprenedor més òptim per tirar una iniciativa endavant així com un marc teòric i metodològic per identificar i millorar les competències emprenedores.

Publicat a Accions formatives

El perfil de la dona emprenedora d’èxit: Avaluació de competències emprenedores

Cicle de tallers emmarcat dins les Polítiques de foment de la igualtat d’oportunitats, promogut per l’Institut Català de les Dones de la Generalitat de Catalunya,  i impartit a Girona, Lleida, Tortosa , Tarragona i Barcelona. Aquestes accions anaven adreçades a dones emprenedores i empresàries amb l’objectiu de millorar el seu perfil emprenedor, a través d’una metodologia i unes eines que els permetran identificar aquells factors que determinen la viabilitat dels seus projectes amb un enfocament de gènere i, alhora,  identificar, adquirir i/o millorar les seves competències emprenedores.

Publicat a Accions formatives

Elaboració d’un projecte empresarial: elements clau del pla d’empresa

Formació emmarcada en el Programa d’Emprenedoria de l’ Entitat Municipal Descentralitzada (EMD) de Jesús, promogut per la  Diputació de Tarragona, adreçada a persones emprenedores, tenia com objectiu adquirir unes competències tècniques i transversals per elaborar un projecte empresarial en clau de competències.

Publicat a Accions formatives

Emprendre en Femení

Formació emmarcada en els Premis Emprendre en femení, promoguts per la Diputació de Tarragona i impartida als Ajuntaments de Tortosa, Valls i Torredembarra. Aquesta acció adreçada a dones emprenedores tenia com objectiu elaborar el projecte empresarial amb un enfocament de gènere, a través d’una metodologia i unes eines per tal  de definir el propi perfil emprenedor, identificant i dissenyant un pla de millora  de les competències emprenedores I definir els elements clau de la idea de negoci, en clau de competències.

Publicat a Accions formatives

Creativitat i Innovació

Formació emmarcada dins del Pla de formació interna de la Diputació de Tarragona, promoguda pel Departament de Recursos Humans . Aquesta acció anava adreçada a l’equip humà d’aquesta institució amb l’objectiu d’ identificar i millorar la seva capacitat creativa i innovadora, com a competència clau per encarar el nou paradigma econòmic i social amb més garanties d’èxit per part de l’administració publica.

Publicat a Accions formatives

Intraemprenedoria

Formació emmarcada dins del Pla de formació interna de la Diputació de Tarragona, promoguda pel Departament de Recursos Humans . Aquesta acció anava adreçada a l’equip humà d’aquesta institució amb l’objectiu d’ identificar i millorar la seva capacitat intraemprenedora, com a factor clau per millorar el seu treball i els serveis de l’administració publica.

Publicat a Accions formatives

Intraemprenedoria

Formació emmarcada dins del Pla de formació interna de la Diputació de Tarragona, promoguda pel Departament de Recursos Humans . Aquesta acció anava adreçada a l’equip humà d’aquesta institució amb l’objectiu d’ identificar i millorar la seva capacitat intraemprenedora, com a factor clau per millorar el seu treball i els serveis de l’administració publica.

Publicat a Accions formatives

Creativitat i Innovació

Formació emmarcada dins del Pla de formació interna de la Diputació de Tarragona, promoguda pel Departament de Recursos Humans . Aquesta acció anava adreçada a l’equip humà d’aquesta institució amb l’objectiu d’ identificar i millorar la seva capacitat creativa i innovadora, com a competència clau per encarar el nou paradigma econòmic i social amb més garanties d’èxit per part de l’administració publica.

Publicat a Accions formatives

El projecte professional i emprenedor en clau de competències

Taller emmarcat en les jornades sobre Ocupabilitat, adreçat a  persones en situació d’atur o que volien millorar la seva ocupabilitat oferint una metodologia i unes eines per definir el seu projecte professional i/o emprenedor, en clau de competències professionals i emprenedores i partint d’un enfocament de l’ocupabilitat en sentit ampli.

Publicat a Accions formatives

El perfil emprenedor d’èxit: avaluació de competències emprenedores

Formació emmarcada en el Programa d’Emprenedoria de la Càtedra d’Emprenedoria de la Universitat Rovira i Virgili. Acció adreçada a emprenedors/es i empresaris/es ,  amb l’objectiu de conèixer una metodologia i unes eines per tal  de definir el propi perfil emprenedor, identificant i dissenyant un pla de millora  de les competències emprenedores.

Publicat a Accions formatives

Tècniques de negociació

Formació emmarcada en el Programa Productes de la Terra, promoguda per l’Àrea de Promoció econòmica del Consell Comarcal de de Maresme adreçada a empresaris/es del sector de l’agricultura i la restauració. Aquesta acció tenia com objectiu adquirir  unes competències tècniques i transversals encaminades a millorar els processos de negociació amb tots els agents implicats en l’activitat, interns i externs a l’organització.

Publicat a Accions formatives

Ocupabilitat de joves per competències

Formació emmarcada en el Programa de formació professionalitzadora Joves per a l’ocupació promoguda per l’àrea de Promoció econòmica del Consell Comarcal del Maresme. Aquest mòdul formatiu tenia com objectiu d’adquirir i millorar les competències clau definides pels perfils professionals corresponents a les especialitats de la Família d’Hostaleria-Auxiliar de cambrer/a de restaurant i bar Família i de la Família d’Automoció-Auxiliar d’electromecànica de vehicles.

Publicat a Accions formatives

Pla de millora de la comunicació empresarial

Formació emmarcada en el Programa Productes de la Terra, promoguda per l’Àrea de Promoció econòmica del Consell Comarcal de de Maresme adreçada a empresaris/es del sector de l’agricultura i la restauració. Aquesta acció tenia com objectiu adquirir  unes competències tècniques i transversals encaminades a millorar la visibilitat i presència de la pròpia empresa i dels productes a través de la millora de la comunicació empresarial interna i externa.

Publicat a Accions formatives

Cooperació i innovació per consolidar i fer créixer una activitat empresarial.

Formació promoguda per l’àrea de Promoció Econòmica del Consell Comarcal de l’Alt Empordà adreçada a emprenedors/es i empresaris/es amb l’objectiu de conèixer una metodologia i unes eines per tal  d’adquirir unes competències tècniques i transversals per definir els elements clau dels seus projectes, a través de la cooperació i el treball en xarxa.

Publicat a Accions formatives

Elements clau de la direcció estratègica: De la idea a la missió i als productes i/o serveis

Formació emmarcada en el Pla Inicia, promogut per l’Àrea de Promoció econòmica del Consell Comarcal de l’Alt Empordà. Acció adreçada a emprenedors/es, empresaris/es i directius/es,  amb l’objectiu de conèixer una metodologia i unes eines per tal  d’adquirir unes competències tècniques i transversals per definir els elements clau de la direcció estratègica, corporativa i de negoci, aprenent a identificar les noves tendències de l’entorn i les oportunitats de negoci que se’n deriven i transformar-les en productes i serveis.

Publicat a Accions formatives

Direcció estratègica en clau de competències

Formació emmarcada en l’acció de Formació en sectors tradicionals, que contempla el projecte innovador “Baix Llobregat: Innova, crea i ocupa”, promogut per l’Àrea de Promoció econòmica del Consell Comarcal del Baix Llobregat. Acció adreçada a emprenedors/es, empresaris/es i directius/es,  amb l’objectiu de conèixer una metodologia i unes eines per tal de formular i/o actualitzar el Pla estratègic, definir l’arquitectura organitzativa i gestionar els recursos estratègics, principalment l’equip humà, en clau de competències.

Publicat a Accions formatives

El projecte professional i emprenedor en clau de competències

Formació emmarcada en el programa de Suport a l’emprenedoria promoguda per l’Àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Vilablareix. Acció adreçada a persones en situació d’atur o que volien millorar la seva ocupabilitat oferint una metodologia i unes eines per definir el seu projecte professional i/o emprenedor, en clau de competències professionals i emprenedores i partint d’un enfocament de l’emprenedoria en sentit ampli.

Publicat a Accions formatives

Joves amb Iniciativa Emprenedora

Formació emmarcada dins del Programa de la Casa d’Oficis Dinamitzadors/es Socioculturals, organitzat per l’àrea de Promoció econòmica de l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat. Aquesta acció anava adreçada a un grup de joves amb l’objectiu de potenciar l’emprenedoria com alternativa a la seva ocupabilitat, identificant i millorant les competències emprenedores.

Publicat a Accions formatives

Joves amb iniciativa emprenedora

Formació emmarcada dins del Programa de la Casa d’Oficis Dinamitzadors/es Socioculturals, organitzat per l’àrea de Promoció econòmica de l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat. Aquesta acció anava adreçada a un grup de joves amb l’objectiu de potenciar l’emprenedoria com alternativa a la seva ocupabilitat, identificant i millorant les competències emprenedores.

Publicat a Accions formatives

Joves amb iniciativa emprenedora

Formació emmarcada dins del Programa de la Casa d’Oficis Dinamitzadors/es Socioculturals, organitzat per l’àrea de Promoció econòmica de l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat. Aquesta acció ha anat adreçada a un grup de joves amb l’objectiu de potenciar l’emprenedoria com alternativa a la seva ocupabilitat, identificant i millorant les competències emprenedores.

Publicat a Accions formatives

Competències emprenedores

Formació emmarcada dins del Programa d’Agents Cíviques, organitzat per l’àrea de Promoció econòmica de l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat. Acció adreçada al grup de dones del programa d’Agents Cíviques amb l’objectiu  d’identificar i millorar les seves competències emprenedores i fomentar l’emprenedoria com alternativa a la seva ocupabilitat.

Publicat a Accions formatives

La dona empresària d’èxit: Líders competents

Taller promogut per l’Ajuntament de Sant Cugat a través de la Fundació de Dones Surt, adreçat a dones emprenedores i empresàries amb l’objectiu d’identificar els factors de viabilitat per crear, consolidar i fer créixer una empresa  en clau de competències i amb enfocament de gènere.

Publicat a Accions formatives

Ocupabilitat i emprenabilitat en clau de competències

Cicle de tres tallers d’orientació laboral i/o professional adreçat a persones majors de 45 anys que estan en situació d’atur i/o que volen millorar la seva situació laboral i/o professional a través de conèixer totes les alternatives d’ocupabilitat existents (compte aliè, emprenedoria i intraemprenedoria)

Publicat a Accions formatives

Creativitat i Innovació en la creació d’empreses innovadores

Formació emmarcada dins del Programa Creació d’empreses creatives, organitzat pel Centre d’Innovació i Emprenedoria de l’Ajuntament de Figueres. Aquesta acció compaginava formació i acompanyament individual a emprenedors/es i microempresaris/es que lideraven projectes amb un fort component creatiu  i que necessitaven engegar un procés d’avaluació de competències emprenedores, identificant i millorant la capacitat creativa i innovadora com a competència clau.

Publicat a Accions formatives

Creativitat i Innovació per a la creació d’empreses innovadores

Formació emmarcada dins del Programa d’Emprenedoria  organitzat pel  Centre d’Innovació i Emprenedoria de l’Ajuntament de Figueres, adreçat a emprenedors/es i microempresaris/es amb l’objectiu d’identificar i millorar la capacitat creativa i innovadora com a  competència clau per a millorar la viabilitat dels seus projectes.

Publicat a Accions formatives

Avaluació de Competències Emprenedores

Formació emmarcada dins del Programa Creació d’empreses creatives, organitzat pel Centre d’Innovació i Emprenedoria de l’Ajuntament de Figueres. Aquesta acció anava adreçada a emprenedors/es i microempresaris/es que lideraven projectes amb un fort component creatiu  i que necessitaven engegar un procés d’avaluació de competències emprenedores, identificant i millorant la capacitat creativa i innovadora com a competència clau.

Publicat a Accions formatives

Curs de Finances per a no financers

Formació emmarcada dins del programa d’emprenedoria promogut pel servei  municipal Cambrils Emprèn. Aquesta acció anava adreçada a persones emprenedores per tal que adquirissin les competències tècniques i bàsiques necessàries per analitzar la viabilitat econòmica del seu projecte empresarial i realitzessin previsions econòmiques i financeres.

Publicat a Accions formatives

Curs de Negociació per a l’obtenció de finançament

Formació promoguda pel servei municipal de suport  a l’emprenedoria  Cambrils Emprèn. Aquesta acció anava adreçada a emprenedors/es amb l’objectiu d’adquirir les competències tècniques i transversals per encarar un procés de negociació, necessari per l’obtenció de finançament per als seus projectes.

Publicat a Accions formatives

Curs de Pla d’empresa

Formació promoguda pel servei municipal de suport  a l’emprenedoria  Cambrils Emprèn. Aquesta acció anava a adreçada a emprenedors/es amb l’objectiu d’adquirir les competències tècniques i transversals necessàries per elaborar el seu projecte empresarial.

Publicat a Accions formatives

Construcció i cohesió de l’equip del centre comercial de BRICODEPOT a Cabrera de Mar

Acció emmarcada en el procés de selecció dels treballadors/es, realitzat pel Servei d’Intermediació de l’Ajuntament de Cabrera de Mar, que s’havien d’incorporar a la nova botiga que BRICODEPOT va inaugurar en aquest municipi l’any 2012. Aquesta acció tenia com objectiu identificar i millorar les competències transversals clau dels treballadors/es i a la vegada cohesionar  i motivar l’equip per afrontar el procés de posada en marxa d’aquest nou espai comercial.

Publicat a Accions formatives