Blog

Blog de cresàlida

Enrolar la motivació de l’equip en el viatge de la innovació

Per generar canvis i innovar cal una mirada generosa que reculli, a banda dels coneixements i les habilitats i aptituds de l’equip, les seves motivacions. Doncs en el procés de crear valor juga un paper rellevant, la motivació per assolir-ho, ja que l’equip ha de mostrar una actitud positiva vers el canvi i la millora.

El perfil professional d’un “pollo”

Voltant pel món tens la oportunitat de conèixer professionals excel•lents i sobretot “competents” que intenten fer la seva feina amb el màxim rigor del que són capaços/es i, sobretot, amb una elevada dosis de motivació i il•lusió. Per deformació professional, un dels col•lectius que a Cresàlida ens mereix un gran respecte és aquell que es